20. november 2020

Farvel Amerika

Jeg er normalt ikke veldig politisk engasjert, men dramaet som denne høsten har utspilt seg i USA er det ikke mulig å styre unna. Sittende president har fjernet enhver tvil om hvorvidt han er en gal mann, men det virkelig store mysteriet for min del er hvordan 71 millioner amerikanere kunne stemme på en kandiat som helt åpenlyst ønsker å fjerne stemmeretten deres? For det jobbes jo iherdig for at ikke alle lovlig avgitte stemmer skal telles. Er velgerne blinde? Handler det om strategisk massesuggesjon? Makter ikke det moderne mennesket lenger å tenke selv? Jeg har behov for å tømme mitt politisk ukorrekte hode for grums!

Jeg bryr meg generelt lite om hvorvidt USAs statsledelse er rød eller blå, parlamentarismen balanserer uansett partiforskjellene ved at makten er delt, og ytterligheter får dermed begrenset spillerom. Men det forutsetter at presidenten respekterer maktfordelingsprinsippet og grunnloven, noe sittende president har vist at han ikke gjør. Å påberope seg valgseier etter å ha tapt valget med god margin er uhørt i et demokrati. Han bestred sogar bestemmelser vedrørende stemmesedler som allerede var vedtatt av høyesterett. Han mener tydeligvis at velgere som har stemt i god tro (og stemt på feil kandidat) skal vrakes fordi presidenten etter valget kan endre reglene med tilbakevirkende kraft. Han burde vel istedet forvente at noen stemmesedler ville ta lengre tid på å nå fram, ettersom det var han selv som reduserte postvesenets kapasitet kort tid før valget? Hvis du leverer stemmeseddelen din i tråd med gjeldende regler, ville du da godta at reglene ikke skulle gjelde likevel og stemmen din derfor skulle forkastes? Ikke det, nei?

4. november 2020

Å være ved sine fulle fem

Jeg har alltid likt gamle uttrykk. Tygge litt på betydningen og ikke minst bakgrunnen for formuleringen, som jo ofte er basert på en hverdag, et språk og en kunnskap ganske langt unna det livet vi lever i dag.

Siden jeg altså liker både språk og historie tenker jeg at det kan passe å lufte noen uttrykk her på bloggen, og da gjerne uttrykk hvor jeg selv har misforstått betydningen eller finner grunn til å gruble litt ekstra.

"Å være ved sine fulle fem" er et uttrykk jeg muligens aldri har brukt. Muligens blir uttrykket noen ganger brukt om å være edru i motsetning til å være full, men det er vel ikke helt sånn det er ment.

Betydningen er vel så enkel som å være klar i toppen, kanskje også fornuftig. Jeg tenker først og fremst på sansene våre.

[Forsvant headingen? Klikk her for å starte fra hovedsiden!]