22. mai 2023

Nytt enkeltpersonsforetak

Alle kalenderår starter med en hel del administrasjon. Driver du noen form for egen virksomhet må fjorårets regnskap avsluttes og du må innrapportere til diverse myndigheter, alt etter selskapsform og hva du driver med. År om annet endres både reglene og skjemaene. Også privatøkonomien får gjerne litt mer oppmerksomhet på nyåret, særlig når det nærmer seg innlevering av skattemeldingen.

I den jobben  jeg forlot for snart ni år siden (!) var regnskap en av flere oppgaver. Jeg husker ennå at det ble adskillig større arbeidsmengde på nyåret. Da skulle det avsluttede året i boks samtidig som budsjett for det nye året hastet. Det måtte jobbes med to regnskapsår helt til det forrige året var ferdig revidert, noe som av ulike grunner ikke kunne skje før i mai. Det var opplagt en fordel å bli ferdig med fjoråret så fort som mulig, for å unngå å skulle jobbe med to regnskapsår samtidig, lengre enn nødvendig.

Akkurat dette er vel det jeg savner aller minst fra gamlejobben, men jammen har jeg greid å komplisere rutinene for meg selv også!

[Forsvant headingen? Klikk her for å starte fra hovedsiden!]