31. august 2020

Forhenværende Matros, nu Fisker med egen robåt

Var kanskje ikke den tittelen fiiin? Det er bare en opplysning om en persons næring i 1920-tellingen, som jeg ennå jobber med. Den skal transkriberes for å bli offentlig søkbar på Arkivverkets nettsider til vinteren. Og jeg har som tidligere nevnt tatt på meg å transkribere ett herred - 3726 personer.


Det er litt pes å skulle bli ferdig, men samtidig er det veldig spennende å få bla i hundre år gamle håndskrevne notater. Diverse formuleringer, som den i tittelen, rommer hele universer av historie og menneskeskjebner. Yrkestitlene er en fin blanding av bondesamfunn og framtidens tekniske framskritt. Jeg drømmer meg nesten litt bort og ser miljøer og personligheter som føde for både romaner og noveller.

Selve språket var også i endring i 1920: Noen skriver fortsatt "Tømmermand", mens andre har byttet ut "mand" med "mann". Både "AA" og "Å" er brukt, og i dag kom jeg til og med over en helt ny versjon "Aå" som er et fint uttrykk for endringen. Tenk deg at fra i dag skal "tt" skrives "X" - hvor lang tid ville du brukt på å omstille deg?

[Forsvant headingen? Klikk her for å starte fra hovedsiden!]