22. mai 2023

Nytt enkeltpersonsforetak

Alle kalenderår starter med en hel del administrasjon. Driver du noen form for egen virksomhet må fjorårets regnskap avsluttes og du må innrapportere til diverse myndigheter, alt etter selskapsform og hva du driver med. År om annet endres både reglene og skjemaene. Også privatøkonomien får gjerne litt mer oppmerksomhet på nyåret, særlig når det nærmer seg innlevering av skattemeldingen.

I den jobben  jeg forlot for snart ni år siden (!) var regnskap en av flere oppgaver. Jeg husker ennå at det ble adskillig større arbeidsmengde på nyåret. Da skulle det avsluttede året i boks samtidig som budsjett for det nye året hastet. Det måtte jobbes med to regnskapsår helt til det forrige året var ferdig revidert, noe som av ulike grunner ikke kunne skje før i mai. Det var opplagt en fordel å bli ferdig med fjoråret så fort som mulig, for å unngå å skulle jobbe med to regnskapsår samtidig, lengre enn nødvendig.

Akkurat dette er vel det jeg savner aller minst fra gamlejobben, men jammen har jeg greid å komplisere rutinene for meg selv også!

Da jeg begynte for meg selv valgte jeg AS som selskapsform, mest fordi det ville gi meg en følelse av å være ansatt, mer enn om jeg drev som enkeltmannsforetak (ENK). Forskjellen på de to er først og fremst at et AS er helt adskilt både juridisk og økonomisk, mens ENK jo er 100% privat. Jeg startet ikke bare ett aksjeselskap, men to! De hadde helt ulike virkeområder, så ettersom omfanget var begrenset og innrapportering etc overkommelig, har det vært hensiktsmessig - helt til nå. Utover det å kunne ta ut litt lønn, var målet at årsresultatet for begge kunne gå i null. Jeg var eneste eier og kunne holde alt på et minimum. Jeg trodde dessuten at det var en fordel for meg som privatperson å motta lønn som ansatt, hvor det var betalt arbeidsgiveravgift, med tanke på mulige uforutsigbare hendelser senere i livet. Altså, rettigheter til noe trygd om det skulle skjære seg. Hittil har jeg kun fått noe hjelp fra NAV under pandemien, men nevnte historikk hadde tilsynelatende ingen betydning for noe som helst.

Med ENK ville jeg sittet igjen med mer av inntjente penger fordi jeg ikke ville betalt arbeidsgiveravgift, men trygdeavgiften ville vært litt høyere, og jeg tenkte dessuten at det var tull å skulle forholde meg til flere selskapsformer med ulike regelsett for skatt og innrapportering. Så, jeg droppet ENK. Noen inntekter fikk jeg uansett som lønn fra andre, og det jeg tok ut som lønn fra aksjeselskapene var jo ikke rare greiene.

Men nå har Skatteetaten innført nye regler som påfører hvert av mine små ASer nye kostnader og mer administrasjon. For så små selskaper er faktisk årlige ekstrakstnader på 3-4000 av stor betydning. Spesielt når det eneste denne endringen tilfører selskapet kostnad og tidsbruk. Nå kan nemlig aksjeselskaper kun levere skattemelding via et proft regskapssystem, hvor man som abonnent faktureres jevnlig - og hvor man selvfølgelig også må forvente framtidige prisøkninger. Fordi jeg hadde to selskaper, måtte jeg betale dobbelt opp! Endringen forklares med at «det blir så mye enklere», men jeg hadde faktisk aldri problemer med å levere skattemelding på gamlemåten - via digitalt skjema hos Skatteetaten. Som regnskapsfører i mer enn tjue år har jeg hatt full kontroll. Nå må jeg bruke mye tid på å lære meg et nytt regnskapssystem, pluss at jeg må forholde meg til en strøm av nyhetsbrev og tilbud om tilleggstjenester, samt tekniske oppdateringer som sannsynligvis ofte ikke engang gjelder min egen virksomhet. Jeg har ikke behov for tilleggsmoduler for merverdiavgift, fakturering, timeregistrering og you-name-it, men kommer til å motta "ukentlige" tilbud om dette samt tilhørende online seminarer og kurs. Jeg er litt oppgitt over at dette nå blir et tidssluk for et knøttlite selskap nesten uten omsetning. Men reglene er de samme uavhengig av selskapets omsetning. For Skatteetaten er det rimelig at min minivirksomhet får samme tilleggskostnader som en millionbedrift.

Jeg har selvfølgelig avviklet det ene aksjeselskapet. Det tok en evighet av tid, med tre runder med Brønnøysund over flere måneder før det ordnet seg. Nå rapporterer jeg for siste gang for det selskapet, som egentlig hadde fokus på alt det kreative jeg driver med.

Det andre aksjeselskapet eier børsnoterte aksjer og blir litt mer komplisert å avvikle, så det må jeg beholde inntil videre. Sannsynligvis bør jeg kjøpe tjenester fra et regnskapsbyrå for å slippe å bruke all min tid på jevnlige systemendringer, men det kan nok tenkes at en sånn kjøpt tjenese vil beløpe seg til ihvertfall 10.000 per år, selv om virksomheten er begrenset. Det er bare 3-4 år siden jeg selv bidro til et pilotprosjekt for Skatteetaten for framtidens levering av skattemelding, og vi ser jo hvor lenge den framtiden viste seg å vare. Jeg regner med at hver gang det kommer nye koster i ledelsen hos Skatteetaten vil det også komme store endringer. Mitt gjenværene AS har fortsatt liten omsetning, og jeg må regne med å bruke 50% av tilgjenelige midler på pålagt adminisrasjon, istedet for å kunne utbetale lønn. Dermed må jeg bruke mye tid på selskapets administrasjon uten å ha stort igjen for det. Det er ingen god løsning - kanskje ikke så rart at jeg er mindre glad i Skatteetaten for tiden? Jeg forstår at dette nye blir enklere for Skatteetaten, men prisen må betales av mange små bedrifter som nok legges ned fordi adminisrasjonen faktisk blir for omfattende og kostbar. At de ikke kan ha unntak for de aller minste, minner meg litt om at «nå skal alle tas!»

Men, i tittelen  til denne bloggposten mer enn hintes det om et nytt enkeltpersonsforetak. I vår hadde jeg en filmjobb hvor jeg ble bedt om å fakturere. Dette var etter at ASet, som tidligere fakturerte, ble avviklet, så det ble enklere sagt enn gjort. Så jeg bestemte meg for å opprette ENK likevel. Så snart jeg hadde sendt inn registreringspapirer for nytt ENK, viste det seg at jeg likevel kunne få det honoraret som lønn - altså uten faktura. Men da var jo registreringen i gang, så nå har jeg i tillegg et ENK som kanskje ikke vil ha noen som helst virksomhet i 2023, men som nok må levere et hittil ukjent antall rapporter og skattemeldinger når vi kommer til neste årsskifte.

Dermed vil det gå med enda mer tid til administrasjon våren 2023...

Mer om pågående skriveprosjekt i neste innlegg :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

[Forsvant headingen? Klikk her for å starte fra hovedsiden!]